• Apokalipsa miasta
    cykl debat w Kijowie

Apokalipsa miasta

APOKALIPSA MIASTA (ukr. Апокаліпсис міста)
KIJÓW 2015-2017

międzynarodowy interdyscyplinarny cykl dyskusyjny
poświęcony fenomenom postsocjalistycznego miasta
#апокаліпсисміста #apokalipsysmista

„Apokalipsa miasta” to międzynarodowy, interdyscyplinarny projekt, mający na celu połączenie doświadczeń specjalistów z różnych krajów oraz z różnych dziedzin humanistyki i urbanistyki. Pracujemy z tematami pamięci kulturowej, sztuki publicznej oraz miejskiej przestrzeni, będącej sferą nie tylko architektoniczną, ale i społeczną. Ciekawi nas dziedzictwo socjalistyczne – jak wpływa ono na dyskurs publiczny, na współczesną kulturę, na dzisiejszą miejską przestrzeń.

Temat miasta i sprzeczności jego istnienia stał się niezwykle aktualny w świecie globalizacji problemów urbanizacyjnych. W naszym regionie ogólnoświatowe procesy połączyły się ze specyfiką postsocjalistycznych społeczeństw. Miasto zawsze było skomplikowaną rzeczywistością społeczno-polityczną i kulturową, odzwierciedlającą sposób funkcjonowania człowieka – twórcy swojej życiowej przestrzeni. W XX wieku ten oddolny i żywiołowy charakter miasta zderzył się z wizją władzy, traktującej przestrzeń jako spójny i arbitralnie realizowany konstrukt, mający kreować zachowania jednostek i grup. Rodzące się w tym układzie konflikty każą nam zadać pytanie o to, czy miasto jest jedynie ich scenografią, czy też generatorem?

Projekt zakłada przeprowadzenie w Kijowie cyklu spotkań poświęconych kreowaniu postsocjalistycznych przestrzeni Europy Środkowej i Wschodniej, na które spojrzymy z perspektywy trzech zagadnień:

  1. Przestrzeń społeczno-polityczna

Stoimy dziś przed zadaniem odniesienia się do socjalistycznej spuścizny naszych miast. Jaki był jej charakter w poprzednim systemie, a jaki jest dziś? Jakie są zagrożenia, a jaka wartość owego dziedzictwa? Czy i dzisiaj projektując miasto kreujemy zachowania ludzi?

  1. Walka starego z nowym

Kijów, jak i większość wielkich miast Ukrainy, przeżywa okres dynamicznych zmian: powstaje nowe, stare popada w ruinę. Ta dynamika wywołuje konflikty. Gdzie jest granica między modernizacją, a niszczeniem historycznej tkanki miasta i jego pamięci?

  1. Miejsca unikatowe

Stosując porównanie przestrzeni Kijowa i innych miast pragniemy wskazać na to, co jest unikatowe dla każdego z nich oraz zrozumieć te procesy, które mają charakter ogólny.


Dotychczasowe spotkania
(szczegóły znajdziesz TUTAJ)

4 IV 2017 – wykład Alicji Gzowskiej „Postsocjalistyczny postmodernizm? Interpretacje polskiej architektury doby transformacji”.

14 IV 2016 – „Nowa Huta – od socjalistycznego marzenia do trendy dzielnicy: doświadczenie udanej przemiany Krakowa”, wykład Macieja Mieziana

22 III 2016 – wykład Artura Celińskiego (Warszawa) „Walka o miasto – aktywiści a władza”. Jako dyskutant wystąpił filozof Sergiusz Prolejew (Kijów)

25 II 2016 – „Kukułcze jajo. Warszawski Pałac Kultury i Nauki w świadomości i praktykach współczesnych Polaków”, wykład Kingi Nędzy-Sikoniowskiej 

22 X 2015 – „Miasta, na które spoglądają anioły”, dyskusja Stanisława Calika (Kijów) i Mychajły Czerenkowa (Donieck)


Zapowiedzi
czytaj TUTAJ

Organizatorzy

Księgarnia „Je” (Kijów) / Книгарня «Є» у Києві
Instytut Wschodnich Inicjatyw (Kraków)
Stowarzyszenie Wschodnia Perspektywa (Kraków)
Ukraińska Fundacja Filozoficzna / Український філософський фонд

Sponsor

Instytut Polski w Kijowie

Koordynatorzy

Katarina Novikova
e-mail: marenera [at] gmail.com
+380972491776

Wiktor Iszczenko
e-mail: lebenswelt2012 [at] gmail.com
+380967394683

apokalipsysmista [at] gmail.com